OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Interaktívne cvičenia HOT POTATOES

 
                               Program HOT POTATOES
                        umožňuje vytvoriť interaktívne testy.  
  Mne sa veľmi páčia, a tak ich pre vás postupne vyrábam.
 
                                  CVIČENIA pre 5. ročník    
 
    MATEMATIKA  
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 Ďalšie moje testy sú na týchto stránkach:
 
 
 
 
  CVIČENIA pre 6. ročník
 
 
      MATEMATIKA  
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Obvod
 
 
 
 
 
     
 
 
 
          FYZIKA
Teleso a látka. Teleso a látka II. Schematické značky 1.  Schematické značky 2.    
 
 

      CVIČENIA pre 7. ročník
    MATEMATIKA  
   
 

 Bez 1 %

   
 
Percentá v slovných úlohách.
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
     FYZIKA
 
 
Gravitačná sila. 

 
  CVIČENIA pre 8. ročník
 
      MATEMATIKA  
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
         FYZIKA
 
 
  

    CVIČENIA pre 9. ročník

 
    MATEMATIKA  
 
Mocniny a odmocniny Rovnice a nerovnice Ďalšie telesá

Súmernosť v rovine

 

Počet osí súmernosti


Značky v súmernostiach

Pytagorova veta

Grafické znázornenie závislostí

 O vode

 Pruhové grafy

Podobnosť trojuholníkov Štatistika
 
 
       VYSKÚŠAJTE SA!

  heart  Vyskúšaj sa 1.htm                 heart Vyskúšaj sa 2.htm

  heart  Vyskúšaj sa 3.htm                heart  Vyskúšaj sa 4.htm

  heart  Vyskúšaj sa 5.htm                heart  Vyskúšaj sa 6.htm

  heart  Vyskúšaj sa 7.htm                heart  Vyskúšaj sa 8.htm

   heart   Vyskúšaj sa 9.htm                        heart Vyskúšaj sa 10.htm

 
    FYZIKA
 
    Vesmírne objekty.