ROVNOBEŽKY PREŤATÉ PRIEČKOU

Urči veľkosť uhla a napíš správny výsledok.
Hodnotenie svojej práce dostaneš, ak stlačíš "Vyhodnoť!".
ob1rpp.jpg
al1.jpg°bet1.jpg°
al2.jpg°bet2.jpg°
al3.jpg60°bet3.jpg°
al4.jpg°bet4.jpg°

ob2rpp.jpg
al1.jpg°bet1.jpg°
al2.jpg°bet2.jpg°
al3.jpg°bet3.jpg140°
al4.jpg°bet4.jpg°

RNDr. Marta Megyesiová