Meranie sily silomerom II


Klikni do obdĺžnika a dopĺň hodnotu sily.
Ak potrebuješ pomoc stlač "Rada".
Výsledok dostaneš, ak stlačíš "Vyhodnoť!".
ODČÍTAJ HODNOTU SILY ZO SILOMERA. ROZSAH SILOMEROV JE 1 NEWTON.

SILOMERVEĽKOSŤ SILY
ms1.JPG N
ms2.JPG N
ms3.JPG N
ms4.JPG N
ms5.JPG N
ms6.JPG N


RNDr. Marta Megyesiová
megyesiova@gmail.com