CELÉ ČÍSLA

Násobenie

Vypočítaj hodnotu výrazu a napíš správny výsledok. Nepoužívaj medzeru.
Hodnotenie svojej práce dostaneš, ak stlačíš "Vyhodnoť!".
ZOPAKUJME SI!

(+) • (+) = +
(+) • (-) = -
(-) • (+) = -
(-) • (-) = +
3 • (- 5) = (- 5) • 6 = (- 7) • (- 1) =
(- 3) • (- 7) = (- 4) • 8 = (- 8) • (-7) =
(- 25) • (- 3) = 8 • (- 12) = (- 25) • (- 8) =
(- 30) • (- 5) = (- 8) • (- 11) = 7 • (- 15) =
(- 5) • 18 = 11 • (- 5) = (- 15) • 4 =
(- 8) • (- 15) = 4 • (- 9) = (- 18) • (- 5) =
5 • (- 15) = (- 19) • 2 = (- 5) • (- 16) =
(- 5) • ( - 5) = (- 8) • (- 9) = (- 8) • (- 5) =

RNDr. Marta Megyesiová