Výpočet hodnoty


Začni tlačidlom "Ďalší".
Povedz výsledok a skontroluj si ho tým istým tlačidlom.
Novú úlohu dostaneš, ak stlačíš "Vymaž".
10 % z 20020
20 % z 31062
30 % z 9027
40 % z 8032
50 % z 5 6002 800
60 % z 3 0001 800
70 % z 200140
80 % z 9072
90 % z 800720
25 % z 1 600400
75 % z 1 000750
35 % z 10 0003 500
65 % zo 10065
85 % z 20 00017 000
55 % z 3 0001 650