VETA usu

RNDr. Marta Megyesiová
megyesiova@gmail.com

  
Zoraď slová tak, aby vytvorili správnu vetu.
Klikni na slovo, o ktorom si myslíš, že má byť vo vete na začiatku.
Takto postupuj, až kým nebudú všetky slová na svojom mieste.
Ak nevieš pokračovať, klikni na "Poradím ti?" a počítač ti pomôže.
Na konci klikni na "Nahraj odpoveď!" a dozvieš sa, ako sa ti to šlo.
Nech sa ti darí!