© 2011 by RNDr. Marta Megyesiová

nazsus.png

Máme zostrojiť trojuholník, ktorý je daný jedným uhlom a dvoma stranami.
Postup je poprehadzovaný.
Hľadáme možnosť, v ktorej je chyba pri zápise konštrukcie.