VEĽKOSŤ UHLOV

Rozbaľ roletku a vyber typ uhla.
Hodnotenie svojej práce dostaneš, ak stlačíš "Vyhodnoť!".
30° - 90° - 13° - 120° - 59° -
110° - 180° - 65° - 190° - 35° -
179° - 91° - 360° - 100° - 41° -
20° - 200° - 70° - 135° - 320° -
19° - 250° - 73° - 134° - 177° -

RNDr. Marta Megyesiová