RNDr. Marta Megyesiová

OBVOD a OBSAH

trojuholníka

Vypočítaj príklady a dopíš chýbajúce údaje.

Hodnotenie svojej práce dostaneš, ak stlačíš "Vyhodnoť!".
troj3o.gifa = 3 cm
b = 4 cm
c = 5 cm
o = cm
S = cm²
a = m
b = 12 m
c = 15 m
o = 36 m
S =
a = 0,6 dm
b = cm
c = 10 cm
o = cm
S = 24 cm²
troj3c.gifa = 5 cm
b = 6 cm
c = 6 cm
v = 4 cm
o = cm
S = cm²
a = 11 m
b = 8 m
c= m
v = 9,5 m
o = 26 m
S =
a = 40 mm
b = cm
c = 100 mm
v = mm
o = 220 mm
S = 35 cm²
troj3b.gifa = 7 mm
b = 7 mm
c = 7 mm
v = 5 mm
o = mm
S = mm²
a = 9 m
b = m
c = 10 m
v = 5 m
o = m
S = 20 m²
a = 20 mm
b = cm
c = 12 mm
v = 1 cm
o = 6,2 cm
S = mm²