© RNDr. Marta Megyesiová

nadpisdomnas.gif

Hráme domino.
Klikni na kartičku, ktorá začína najväčším číslom,
vypočítaj a následne klikni na kartičku, ktorá začína týmto výsledkom.
Na konci klikni na "Vyhodnoť".