UHLY V TROJUHOLNÍKU

Vypočítaj veľkosť uhla a napíš správny výsledok.
Hodnotenie svojej práce dostaneš, ak stlačíš "Vyhodnoť!".
troj.jpg
tal1.jpg °tal2.jpg °tal3.jpg 85°tal4.jpg °
tbe1.jpg °tbe2.jpg °tbe3.jpg °tbe4.jpg °
tga1.jpg 45°tga2.jpg °tga3.jpg °tga4.jpg °

RNDr. Marta Megyesiová