PERCENTÁ v slovných úlohách


RNDr. Marta Megyesiová
megyesiova@gmail.com