VÝRAZY

Rozklad na súčin pomocou vzorcov

Porozmýšľaj, rozbaľ roletku a vyber správnu odpoveď.
Keď skončíš, stlač tlačidlo "Vyhodnoť".

RNDr. Marta Megyesiová
4x² - 1
x² + 6x + 9
x² - 4
x² - 9
x² - 8x + 16
25x² - 10x + 1
64x² + 16x + 1
36 - 49x²
4x² - 121y²
81x² - 16y²
9x² - 100y²
4x² - 4xy + y²
x² + 10xy + 25y²
36x² - 12xy + y²