DESATINNÉ ČÍSLA

Zaokrúhľovanie

ZAOKRÚHLI NA DESATINY.
Začni tlačidlom "Ďalší". Povedz výsledok a skontroluj si ho tým istým tlačidlom.
Novú úlohu dostaneš, ak stlačíš "Vymaž".

RNDr. Marta Megyesiová
3,893,9
12,8112,8
3,113,1
5,5625,6
0,1660,2
10,0510,1
34,5234,5
98,10698,1
22,3322,3
54,10954,1
0,080,1
0,800,8
0,7290,7
1,2931,3
1,5171,5