RNDr. Marta Megyesiová

Pracujeme so zlomkami

Pozorne čítaj a vyrieš úlohy.
Hodnotenie svojej práce dostaneš, ak stlačíš "Vyhodnoť!".
Uprav zlomky tak, aby platila rovnosť:
7/5 = 35/10/15 = /7511/4 = 55/3/ = 15/40/13 = 100/65

Uprav zlomky tak, aby menovateľ bol 60:
7/6 = /604/15 = /6012/5 = /607/30 = /609/10 = /60

Doplň čitateľa, aby platila rovnosť:
1/3 = /152/4 = /167/3 = /910/5 = /504/7 = /14

Doplň menovateľa, aby platila rovnosť:
1/5 = 5/7/25 = 28/9/2 = 36/20/3 = 40/3/7 = 24/

Akú časť v zlomku v základnom tvare tvoria:
2 jablká z 10 jabĺk/
15 hrušiek z 18 hrušiek/
50 orechov z 80 orechov/
4 slivky zo 100 sliviek/
21 čerešní zo 100 čerešní/
1 marhuľa z 25 marhúľ/