RNDr. Marta Megyesiová

Zápis desatinného čísla v tvare a . 10x

Porozmýšľaj a dopíš správne čísla.

Príklad: 0,012 = 1,2 .10-2 ... doplnili sme číslo 1,2 a číslo -2.
Prvé číslo musí byť väčšie ako 1 a menšie ako 10. Nepoužívaj medzeru.


Hodnotenie svojej práce dostaneš, ak stlačíš "Vyhodnoť!".
0,42 = . 100,052 = . 10
0,0025 = . 100,00036 = . 10
0,00082 = . 100,000073 = . 10
0,0000089 = . 100,054 = . 10
0,000000334 = . 100,000166 = . 10
0,000056 = . 100,0000000277 = . 10
0,000163 = . 100,0000021 = . 10
0,0032 = . 100,0000000083 = . 10