Prirodzené čísla
RNDr. Marta Megyesiová
megyesiova@gmail.com