Deliteľnosť prirodzených čísel


Ak je číslo v záhlaví tabuľky deliteľom čísla na začiatku riadka napíš x (krížik), ak nie je deliteľom napíš - (pomĺčka).

Číslo23456891215
60
75
45
35
52
48
32
24
18

Autor: RNDr. Marta Megyesiová
megyesiova@gmail.com