© 2011 by RNDr. Marta Megyesiová

nadpusu.png

Máme zostrojiť trojuholník, ktorý je daný jednou stranou a dvoma uhlami.
Postup je poprehadzovaný.
Hľadáme možnosť, v ktorej je chyba pri zápise konštrukcie.