RNDr. Marta Megyesiová

Pozorne čítaj. Vyber správnu hodnotu.
Hodnotenie svojej práce dostaneš, ak stlačíš "Vyhodnoť!".
Premeň zlomky na desatinné čísla:
1/2 = 2/5 = 3/4 = 3/2 = 6/20 = 9/10 =
1/4 = 2/8 = 8/5 = 7/14 = 5/10 = 4/5 =

Porovnaj:
3/2 13/7 15/8 19/9 18/5 15/3 1
1/2 1/45/6 5/93/2 9/62/3 3/47/3 6/26/3 12/6

Vyjadri, koľko minút je:
1/6 hodiny = minút1/10 hodiny = minút
1/2 hodiny = minút1/3 hodiny = minút
1/4 hodiny = minút3/4 hodiny = minút
2/3 hodiny = minút2/5 hodiny = minút
5/6 hodiny = minút7/10 hodiny = minút