RNDr. Marta Megyesiová


Pozorne čítaj a vyrieš úlohy.
Hodnotenie svojej práce dostaneš, ak stlačíš "Vyhodnoť!".
Zmeň zlomky na zmiešané čísla.
12/5 = /8/7 = /10/7= /19/5 = /
25/4 = /7/4 = /13/2 = /9/2 = /
5/3 = /7/6 = /25/6 = /10/3 = /

Zmeň zmiešané čísla na zlomky:
1 1/2 = /1 2/3 = /2 2/3 = /3 1/2 = /
1 1/5 = /1 3/5 = /2 1/4 = /1 3/4 = /
1 1/6 = /1 3/6 = /1 1/7 = /1 1/8 = /