Fyzikálne veličiny a ich značky


RNDr. Marta Megyesiová
megyesiova@gmail.com

Presuň značku k fyzikálnej veličine.