RNDr. Marta Megyesiová

D E L I T E L E
prirodzených čísel

Pozorne čítaj, rozbaľ roletku a vyber správnu odpoveď .
Výsledky sú číslice, ktoré môžeme dopĺniť miesto *.
Keď skončíš, stlač tlačidlo "Vyhodnoť".

Znaky deliteľnosti

2Číslo je deliteľné 2,
ak sa končí na 0 alebo párnu číslicu.
3Číslo je deliteľné 3,
ak je jeho ciferný súčet deliteľný 3.
4Číslo je deliteľné 4,
ak jeho posledné dvojčíslie je deliteľné 4.
5Číslo je deliteľné 5,
ak sa končí na 0 alebo 5.
6Číslo je deliteľné 6,
ak je deliteľné 2 a súčasne 3.
8Číslo je deliteľné 8,
ak je jeho posledné trojčíslie deliteľné 8.
9Číslo je deliteľné 9,
ak je jeho ciferný súčet deliteľný 9.
10Číslo je deliteľné 10,
ak sa končí na 0.
Aby bolo číslo 234* deliteľné 5, doplníme:
Číslo 7*54 bude deliteľné 9, ak doplníme:
Ak chceme, aby číslo 7*84 bolo deliteľné 4, môžeme doplniť:
Číslo 5641* bude deliteľné 10, ak doplníme:
Chceme, aby číslo 772* bolo deliteľné 3, doplníme:
Ak má byť číslo 669* deliteľné 2, tak doplníme:
Číslo 15*2 je deliteľné 4, ak je na mieste * doplnená:
Miesto * v čísle 720*, ktoré je deliteľné 3 doplníme:
Číslo 43* je deliteľné 2, ak doplníme:
Aby bolo číslo 8*8 deliteľné 2, môžeme dopĺniť:
Keď má byť číslo *55 deliteľné 5, potom môžeme miesto * doplniť:
Číslo 46* bude deliteľné 9, ak doplníme miesto *: