OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Možno využiješ :-)

Na tejto podstránke
bude pár "veci", ktoré sa ku mne dostali od priateľov,
alebo som sa podieľala na ich príprave
a možno ich využijú aj učitelia a rodičia.
 
Nové veci - 2021
 

 hlasovanie https://www.sli.do/

zdieľaná nástenka pomocou gmail účtu - https://jamboard.google.com/
 úožisko edu materiálov DEO - https://viki.iedu.sk/
 stopky, časovače - https://www.online-stopwatch.com/interval-timer/
 interaktívne simulácie - https://phet.colorado.edu/sk/
 virtuálne prehliadky - https://roundme.com/
 virtuálne prehliadky 2 - https://360.visitlondon.com/#
 návod na tvorbu inteaktívnych pracovných listov LiveWorksheets - https://www.youtube.com/watch?v=V5AM_qToJyc
 
 
                                                                                                                               
  PRE tvorivých UČITEĽOV:                                          
 
 
 

    Pre HOT Potatoes
 
     
 
  INÉ POMôCKY DO HOTPOT:  
  
 
  Do "head" štítku č, ľ,... atď - webdesign.about.com/library/bl_htmlcodes.htm
 
 
   Pekné pozadia do hotpot cvičení nájdete aj na stránkach:
 
 
  Pekné písmená do názvov cvičení:

 
              
 
   dmentrard.free.fr/GEOGEBRA/index.htm    - výborné applety pre matematiku a fyziku
   
  
      NOVÉ SKRATKY PREDMETOV - www.uips.sk/ciselniky/ine-ciselniky 
 
    rvp.cz/filtr-ZVB-DC-1 - výučbové materiály českých učiteľov
 
 Tabuľka - Vyhodnotenie testov.doc [106 KB]  
 
 
Moje testy - TESTOVANIE 9         
 
 
 
 
 
   Moje TESTY a pracovné listy Z MATEMATIKY pre 5. ročník 
 
Podľa nových učebníc:
 
 
  Telesá z kociek.pdf        
 
 
  Moje testy a pracovné listy pre 6. ročník
 
Kladné a záporné desatinné čísla.doc [459 KB]                      
 
    Moje testy a pracovné listy pre 7. ročník
 
        Tematické výchovno-vzddelávacie plány
 
 
      Informatika 9.pdf    
 
PRE KAŽDÉHO
   
 
 heart   http://www.pexeso.net/vytvorit-pexeso    - ak si chceš vytvoriť vlastné PEXESO
 
    www.kalakay.net/osemsmerovky/     - ak si chceš rýchlo vytvoriť osemsmerovku
 
    www.iankety.sk/   - ak si potrebuješ vytvoriť internetovú anketu, tak si klikni