OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Na potulkách webom

 
Zapíš svoje meno a dostaneš prešmyčky
Nakresli si svoj stereogram - flash-gear.com/stereo/
Videorozprávky - 123 krásnych rozprávok

Čítajme deťom rozprávky - množstvo rozprávok, ktoré potešia nielen deti :)))
 
 
 
 

 
Veľa kvízov z rôznych oblastí života.Sú jednoducho urobené a sú v nemčine.
    KIDSWEB
 
   
 
Zaujímavé stránky vytvárajú aj naši učitelia:
   
      PaedDr. Jana Humeníková - www.janah.wbl.sk/
 
         Mgr. Lenka Truchanová - www.scriptorium.wbl.sk/
 
         Učitelia našej školy  -  www.edu.wbl.sk/ 
                                                     -  www.hotpot.wbl.sk/