OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Interaktívne cvičenia WORD

 
Interaktívne cvičenia vo WORDe
 
 
 
Vo WORDe sa dajú tvoriť interaktívne cvičenia,
ktoré si môžeš stiahnuť do svojho PC,
uložiť a vypracovať.
 
 
 
MATEMATIKA
   5. ročník:
 
 
 
 
 
 
  i-Cvičenie - O prirodzených číslach.    doc [246 KB]  
 
 
 
  i-Cvičenie - Prirodzené čísla a diely.doc [200 KB]

 
 
 

 
 
 
 
  
 i-Pracovný list o eure.doc [143 KB]
 
 
  i- Cvičenie - Jednotky   dĺžky.

 
i-Cvičenie - Geometrické   útvary.
 
 
i-Cvičenie - O trojuholniku.
 MATEMATIKA
 
6. ročník:
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    7. ročník:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    8. ročník:
    9. ročník: