DESATINNÉ ČÍSLA

Násobenie prirodzeným číslom

Rozbaľ roletku a vyber správne číslo.
Hodnotenie svojej práce dostaneš, ak stlačíš "Vyhodnoť!".
4,3 . 3 = 0,1 . 9 = 6,2 . 4= 7,4 . 2 =
3,1 . = 24,80,6 . = 4,212,78 . = 25,564,8 . = 28,8
. 5 = 74 . 2 = 49,6 . 3 = 38,7 . 7 = 6,3
8,8 . = 17,60,009 . = 0,0540,0003 . = 0,00210,7 . = 5,6
2 . 0,45 = 8 . 3,1 = 2 . 6,45 = 10 . 1,48 =

RNDr. Marta Megyesiová