RNDr. Marta Megyesiová

Rozširujeme zlomky

Hráme domino

Klikni na kartičku, na ktorej je čitateľ aj menovateteľ detiteľný 10, ale nie je deliteľný 100.
Potom hľadaj kartičku, ktorá začína rozšíreným zlomkom.
Klikni.
Tvoj posledný zlomok má výsledok na začiatku.
Na konci klikni na "Vyhodnoť" a dozvieš sa, ako ti to išlo.
Nech sa ti darí!