RNDr. Marta Megyesiová

poronadz1.png


Vyber správnu odpoveď.
Keď skončíš, stlač tlačidlo "Nahraj odpoveď".
Nech sa ti darí.
-5 < 6
-7 > -3
0 > 8
-10 < 10
- 7 < -9
0 < - 12
13 > -13
-5 = 5
8 = -8
-9 < -6