VÝRAZY

Násobenie dvojčlena dvojčlenom

Porozmýšľaj a zapíš výsledky podľa vzoru v ľavej časti.
Znamienka + a - oddeľuj medzerami.


Hodnotenie svojej práce dostaneš, ak stlačíš "Vyhodnoť!".

"Matematika...

je absolútne nereálna" hovorí matematik Ian Stewart.
"Je to číry produkt nášho myslenia.
A napriek tomu je to ten najlepší nástroj na poznávanie."


Násobenie dvojčlena dvojčlenom sa riadi pravidlom:
"Vynásobíme každého člena prvého dvojčlena s každým členom druhého dvojčlena."

(a + b).(c + d) = ac + ad + bc + bd

Jednoducho: "KAŽDÉHO S KAŽDÝM."


RNDr. Marta Megyesiová
(a + 1).(b + 3) = (x + 2).(y - 1) =
(3 + a).(c + 2) = (x - 6).(z + 1) =
(5a + 3b).(2c + 7d) = (x - 5).(y - 9) =
(a - 1).(b - 2) = (a - b).(y - x) =
(c + 2d).(e - 1) = (c - 6).(e - 2) =