VÝRAZY

Násobenie dvojčlena jednočlenom

Porozmýšľaj, rozbaľ roletku a vyber správny výsledok.

Hodnotenie svojej práce dostaneš, ak stlačíš "Vyhodnoť!".

"Matematik...

... je slepý človek v tmavej miestnosti
hľadajúci čiernu mačku, ktorá tam ani nie je."
Charles Darwin


Násobenie dvojčlena jednočlenom sa riadi pravidlom:
"Vynásobíme jednočlenom každého člena dvojčlena."

(a + b).c = ac + bcRNDr. Marta Megyesiová
(a + 1).b = (x + 2).y =
(3 + a).2 = (x - 6).z =
(5 + 3b).(- 2) = (- x - 5).y =
(- 8) .(b - 2) = (- a - b).(- x) =
(c + 2d).4xy = (c - 6).(- 8) =
(- 3).(a + 5) = (a - 9b).(- 4x) =
(10c - 2).3 = (z - 16).a=
(- y) .(- b - 1) = 2a.(x - 8) =
(7c - 1).a = (z - 5).e=
(- d) .(b - c) = 2a.(4 + d) =