TROJUHOLNÍKRNDr. Marta Megyesiová
megyesiova@gmail.com

1 / 15
  1. Každý vnútorný uhol v rovnostrannom trojuholníku má veľkosť
    1.   50ş
    2.   60ş
    3.   100ş