RNDr. Marta Megyesiová

Desatinné číslo v tvare a . 10x

kde 1 < a < 10 a x je celé číslo

Porozmýšľaj a rozpíš správne následujúce čísla.

Príklad: 5,3 . 10-5 = 0,000053


Hodnotenie svojej práce dostaneš, ak stlačíš "Vyhodnoť!".
6,2 . 10-3 = 1,5 . 10-4 =
9,5 . 10-5 = 4,3 . 10-6 =
1,12 . 10-5 = 8,836 . 10-3 =
5,9 . 10-6 = 3,77 . 10-4 =
3,14 . 10-8 = 1,6 . 10-7 =
5,461 . 10-3 = 8,1 . 10-7 =
4 . 10-8 = 2 . 10-4 =
8 . 10-6 = 9 . 10-5