© RNDr. Marta Megyesiová

Zmenši o...

Zmenši základ v tabuľke o požadovaný počet percent a zapíš
Základ%Hodnota%Hodnota
1002512
400550
1800107
8500303
210050
44090
25108
111050
1705