© RNDr. Marta Megyesiová

nazsochsmm.gif

Pozorne čítaj. Počítaj a vyber správnu hodnotu.
Hodnotenie svojej práce dostaneš, ak stlačíš "Vyhodnoť!".
Socha má v ruke tabuľu s dátumom
4. júl 1776, čo je Deň nezávislosti.
Mali ju odhaliť v roku , kedy sa oslavovalo sto rokov
od vyhlásenia nezávislosti.
Stihli to však až na 110-té vyročie
v roku .
Slaná voda a víchry od Atlantiku spôsobili jej poškodenie,
preto jej vynovili "ošatenie" o sto rokov po jej postavení v roku .
K päťstému výročiu objavenia Ameriky, v roku ,
pripravili soche svadobné šaty a prstene.
(Ameriku objavil Krištof Kolumbus
v roku 1492.)
centobrsmm.jpg
Samotná brondzová socha meria takmer m.
(9-násobok čísla 5 zväčšený o 1.)
Od základu podstavca až po koniec fakle meria m.
(Od najväčšieho dvojciferného čísla odčítame dvojnásobok čísla 3.)
Každý jej prst meria m.
(Najmenšie prvočíslo.)
Hmotnosť sochy je ton.
(Vynásobíme samo sebou číslo, ktoré je trojnásobkom čísla 5.)
Pokrýva ju viac ako medených platní.
(Najmenšie nepárne prvočíslo vynásobíme najmenším trojciferným číslom.)