PERCENTÁ a DESATINNÉ ČÍSLA

Porozmýšľaj, vypočítaj spamäti a napíš správny výsledok.
Hodnotenie svojej práce dostaneš, ak stlačíš "Vyhodnoť!". "Rada" ti pomôže, ale aj uberie na hodnotení.

Zapamätáme si :)))

Počet percent môžeme veľmi ľahko premeniť na desatinné číslo.

Platí:
1 % je jedna stotina, čo v desatinných číslach zapíšeme ako 0,01
(posunieme desatinnú čiarku o dve miesta vľavo).

Takže niekoľko príkladov "premeny":
15 % .......... 0,15
20 % .......... 0,2
82,5 % ....... 0,825
100 % ........ 1
120 % ........ 1,2

HODNOTU POTOM VYPOČÍTAME ĽAHKO,
AK TÝMTO DESATINNÝM ČÍSLOM VYNÁSOBÍME ZÁKLAD.

Autor: RNDr. Marta Megyesiová
Vyskúšaj si premenu:
45 % = 80 % = 140 % =
% = 0,1 = 0,28 % = 1,1

VYPOČÍTAJ HODNOTU.
Použi premenu počtu percent na desatinné čísla a počítaj spamäti:
ZÁKLAD30 %40 %70 %90 %
50
120
300
1500
7000
10
8
4
0,1
0,6