Percentá a zlomky

Porozmýšľaj, vypočítaj spamäti a napíš správny výsledok.
Hodnotenie svojej práce dostaneš, ak stlačíš "Vyhodnoť!". "Rada" ti pomôže, ale aj uberie na hodnotení.
Základ je % a to odpovedá 1 celej.
Polovica celku je %.Štvrtina celku je %. Tri štvrtiny celku je %. Pätina celku je %. Dve pätiny celku je %. Tri pätiny celku je %. Štyri pätiny celku je %.
Desatina celku je %. Stotina celku je %.

A teraz počítajte spamäti s pomocou zlomkov a delenia. Nepoužívaj medzeru.
100 %1 %10 %20 %25 %50 %200 %
240
40
8
36
5
1200

Autor: RNDr. Marta Megyesiová