RNDr. Marta Megyesiová

Zápis čísla v tvare a.10n

Porozmýšľaj a dopíš správne čísla.

Príklad: 1200 = 1,2.103 ... doplnili sme číslo 1,2 a číslo 3.
Prvé číslo musí byť väčšie ako 1 a menšie ako 10. Nepoužívaj medzeru.


Hodnotenie svojej práce dostaneš, ak stlačíš "Vyhodnoť!".
420 = . 101 500 = . 10
250 000 = . 1036 000 = . 10
412 000 = . 1048 300 = . 10
8 900 000 = . 1045 000 000 = . 10
334 000 = . 10166 000 = . 10
56 100 000 = . 1027 700 000 = . 10
163 000 000 = . 102 100 000 000 = . 10
32 000 = . 10835 = . 10