DESATINNÉ ČÍSLA

Sčítavanie desatinných čísel

Vypočítaj a zapíš.
Hodnotenie svojej práce dostaneš, ak stlačíš "Vyhodnoť!".
4,5 + 4 = 0,123 + 1 = 6,15 + 3 = 0,8 + 5 =
+ 0,1 = 3,1 + 2,84 = 8,84 + 1,093 = 13,093 + 1,6 = 49,6
9,7 + 1,1 = 8,74 + 0,15 = 2,341 + 0,155 = 3,5 + 1,8 =
8,8 + = 10,30,09 + = 1,160,012 + = 3,4238,9 + = 14,1
1,7 + 4,54 = 7,3 + 0,124 = 0,976 + 1,5 = 0,09 + 10,9 =

RNDr. Marta Megyesiová