RNDr. Marta Megyesiová

DESATINNÉ ČÍSLA

Premena desatinného zlomku na desatinné číslo

Premeň desatinný zlomok na desatinné číslo a zapíš.
Príklad: 12/10 = 1,2.
Hodnotenie svojej práce dostaneš, ak stlačíš "Vyhodnoť!".
145/10 = 23/10 = 315/100 = 18/100 =
231/10 = 684/100 = 3/100 = 48/1000 =
67/10 = 304/100 = 33/1000 = 9/10 =
8/1000 = 7/100 = 412/10000 = 564/10 =
5117/10 = 603/10 = 4076/1000 = 2/1000 =