ROVNOVÁHA SÍL NA PÁKE


Napíš správnu odpoveď.
Ak máš problémy - otáznik ti pomôže s výpočtom.
Ak aj tak potrebuješ pomoc stlač "Rada".
Stlač "Vyhodnoť!" a zistíš svoju úspešnosť.
Na obrázkoch sú páky. Urč chýbajúcu silu, ak platí na nich rovnováha.

Pákapaka1.JPGpaka2.JPGpaka3.JPGpaka4.JPGpaka5.JPG
Veľkosť sily N N N N N

RNDr. Marta Megyesiová
megyesiova@gmail.com