Sústava súradníc


Klikni do okienka a zapíš súradnice (takto 4,5/-6), nepoužívaj medzeru.
Ak potrebuješ pomoc stlač "Rada". Výsledok dostaneš, ak stlačíš "Vyhodnoť!".
Prezrite si pozorne obrázok, nájdite priesečníky jednotlivých priamok a osí a zapíšte do tabuľky:
sus2.JPG
GRAFPriesečník s IIPriesečník s IIIPriesečník so IVPriesečník s osou xPriesečník s osou y
Priamka I
Priamka II
Priamka III
Priamka IV
RNDr. Marta Megyesiová