RNDr. Marta Megyesiová

Domino - HODNOTA

Počítame spamäti 10 %, 20 %, 25 %, 50 %

Klikni na ľubovoľnú kartičku a vypočítaj.
Potom klikni na kartičku, ktorá začína touto hodnotou.
Na konci klikni na "Vyhodnoť" a dozvieš sa, ako ti to šlo.
Nech sa ti darí!