P E R C E N T Á

Rozbaľ roletku a vyber si správny údaj.
Hodnotenie svojej práce dostaneš, ak stlačíš "Vyhodnoť!".

Viete, že...

... Slovensko je druhou najlesnatejšou krajinou v strednej Európe? Lesy zaberajú takmer 40 % územia Slovenska, zatiaľ čo v Rakúsku je to o 6 % viac.

... okolo 90 % obyvateľov Zeme žije na severnej pologuli.

... trvalej strate sluchu čelí 5 až 10 % mladých ľudí, keď počúvajú hlasnú hudbu viac než hodinu denne - a to každý týždeň v období piatich rokov.

... až 84 % Nemcov vo veku od 19 do 29 rokov uviedlo, že by dokázali prežiť bez automobilu či svojho partnera, nie však bez internetu.

... americká pošta spracuje 43 % všetkej svetovej korešpondencie. Na druhom mieste je Japonsko, ktoré spracuje len 6 %.
POČET PERCENTHODNOTAZÁKLAD
10 %8 000
%6401 280
40 %240
1 %300
20 %16
%4505 000
%7501 000
20 %500
7 %21
150 %12
300 %2
%3 6003 000

Autor: RNDr. Marta Megyesiová