RNDr. Marta Megyesiová

Matematika hrou

Číselné rady

Porozmýšľaj, ktoré čísla nasledujú v číselnej postupnosti, rozbaľ roletku a vyber správnu odpoveď.

Hodnotenie svojej práce dostaneš, ak stlačíš "Vyhodnoť!".
2, 4, 6, 8, 10, 12, ,
49, 42, 35, 28, 21, ,
8, 9, 10, 11, 12, 13, ,
1, 2, 4, 7, 11, ,
1, 4, 9, ,
11, 13, 12, 14, 15, 17, ,
40, 32, 25, 19, ,
20, 11, 18, 13, 16, 15, ,
3, 6, 9, 12, ,
35, 30, 25, 20, ,
3, 7, 11, ,