Útvary v rovineRNDr. Marta Megyesiová
megyesiova@gmail.com

Vypĺň krížovku.
Klikni na číslo a napíš odpoveď. Tlačidlom "Potvrď" ju nahraj.
Na konci stlač "Nahraj odpoveď".
   1      2            
                 
                 
 3    4    5        6        
           7        
                 
                 
            8       
9       10       11         
                 
                 
                 
  12                 
                 
                 
     13