RNDr. Marta Megyesiová

CELÉ ČÍSLA

Súčet a rozdiel dvoch čísel

Vypočítaj hodnotu výrazov, rozbaľ roletku a vyber správne výsledky.
Hodnotenie svojej práce dostaneš, ak stlačíš "Vyhodnoť!".
aba + ba - b- a + b- a - b
- 34
25
1- 6
- 3- 6
09
70
- 80
0- 4