© 2011 by RNDr. Marta Megyesiová

Klikni vždy na možnosť s najmenšou hodnotou.

Tvoje skóre je