Gravitačná sila


Klikni do okienka a dopĺň hodnotu, nepoužívaj medzeru.
Ak potrebuješ pomoc stlač "Rada".
Výsledok dostaneš, ak stlačíš "Vyhodnoť!".
ZEMm = 7 kg
G = N
m = 32 kg
G = N
m = 257 kg
G = N
zem.jpg Gravitačné zrýchlenie g = 10 N/kgm = 5,9 kg
G = N
m = 500 g
G = N
m = 1200 g
G = N
m = 54,5 kg
G = N
m = 0,6 t
G = N
m = 7,8 t
G = N
m = 0,75 kg
G = N
m = 4 q
G = N
m = 0,88 q
G = N
Na teleso s hmotnosťou m pôsobí gravitačná sila G. G = 280 N
m = kg
G = 245 N
m = kg
G = 6 N
m = kg
V následujúcich úlohách vypočítajte chýbajúcu hodnotu m, alebo G. G = 8 kN
m = kg
G = 0,64 kN
m = kg
G = 6,9 kN
m = kg


RNDr. Marta Megyesiová
megyesiova@gmail.com