GEOMETRICKÉ ÚTVARYRNDr. Marta Megyesiová
megyesiova@gmail.com